Nasjonal bibliotekdag

Den nasjonale bibliotekdagen ble markert på Kulturtorvet med novellelunsj og aktiviteter for barna.

Lun pai med salat ble servert.

Lun pai med salat ble servert, og Lisa leste novelle.

Bok og fjær hører sammen.

Bok og fjær hører sammen.

Bokkunst.

Bokkunst.

Bokstavkjeks.

Bokstavkjeks klar til konkurransen.

Barna lagde bilder med materiale og tema rundt bibliotek.

Barna lagde bilder med materiale og tema rundt bibliotek.

Bokstavkjekskonkurransen var intens og populær.

Bokstavkjekskonkurransen var intens og populær.

Miriam Kristensen på Svinør

20150715-1934-06 -15. juli møtte om lag 100 personer fram for å oppleve Mirjam Kristensen fortelle og lese fra sin roman «Jeg har ventet på deg» på Vollen på Svinør.

Arrangementet var satt i gang av Svinør Vel med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes bibliotek/Kulturtorvet.

Wilse-utstilling på skolehuset i Svinør

20150715-2135-12 -001I år er det 150 år siden fotografen Anders Beer Wilse ble født. På skolehuset i Svinør er det nå utstilt bilder han har tatt fra vår kommune, med bl.a. motiver fra Osestad, Vigeland, Spangereid, Lindesnes fyr og Svinør.

Det finnes også en utstilling med Wilse-bilder på Lindesnes fyr, som Fyrmuseet har laget. Rundt i hele ladet markeres 150-års jubileet til Wilse.

Utstillingen på skolehuset er satt opp i samarbeid med Svinør Vel. Norsk folkemuseum har gjort bildene tilgjengelig for lokale utstillinger.