Kultur i vinterferien 2016

I vinterferieuka blir det drop in aktiviteter på Kulturtorvet.

Fra kl. 11 – 14 tirsdag 23. februar – fredag 26. februar blir det åpent verksted og muligheter for å jobbe med tegning/ maling eller tekstil knyttet til utstillingen av Mette Lilletvedts arbeider.Hver aktivitet er beregnet til å vare en time – halvannen. Aktivitetene vil bli lagt opp slik at du kan komme hver dag eller bare en eller to dager.

Tilbudet er gratis og åpent for alle – barn under 8 år må ha med en voksen.

VELKOMMEN INNOM KULTURTORVET I VINTERFERIEN!

Mer info? Ta kontakt med kulturskolerektor Unn Turid Olsen

Telefon 38 25 33 80/ 971 65 671  eller epost kulturskolen@lindesnes.kommune.no

Nasjonal bibliotekdag

Den nasjonale bibliotekdagen ble markert på Kulturtorvet med novellelunsj og aktiviteter for barna.

Lun pai med salat ble servert.

Lun pai med salat ble servert, og Lisa leste novelle.

Bok og fjær hører sammen.

Bok og fjær hører sammen.

Bokkunst.

Bokkunst.

Bokstavkjeks.

Bokstavkjeks klar til konkurransen.

Barna lagde bilder med materiale og tema rundt bibliotek.

Barna lagde bilder med materiale og tema rundt bibliotek.

Bokstavkjekskonkurransen var intens og populær.

Bokstavkjekskonkurransen var intens og populær.

Miriam Kristensen på Svinør

20150715-1934-06 -15. juli møtte om lag 100 personer fram for å oppleve Mirjam Kristensen fortelle og lese fra sin roman «Jeg har ventet på deg» på Vollen på Svinør.

Arrangementet var satt i gang av Svinør Vel med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes bibliotek/Kulturtorvet.