Miriam Kristensen på Svinør

20150715-1934-06 -15. juli møtte om lag 100 personer fram for å oppleve Mirjam Kristensen fortelle og lese fra sin roman «Jeg har ventet på deg» på Vollen på Svinør.

Arrangementet var satt i gang av Svinør Vel med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes bibliotek/Kulturtorvet.

Wilse-utstilling på skolehuset i Svinør

20150715-2135-12 -001I år er det 150 år siden fotografen Anders Beer Wilse ble født. På skolehuset i Svinør er det nå utstilt bilder han har tatt fra vår kommune, med bl.a. motiver fra Osestad, Vigeland, Spangereid, Lindesnes fyr og Svinør.

Det finnes også en utstilling med Wilse-bilder på Lindesnes fyr, som Fyrmuseet har laget. Rundt i hele ladet markeres 150-års jubileet til Wilse.

Utstillingen på skolehuset er satt opp i samarbeid med Svinør Vel. Norsk folkemuseum har gjort bildene tilgjengelig for lokale utstillinger.